Михаил Диков ! !Казвам се Михаил Диков,
уюеник съм в ПГЕА-София,
специалност Системпн програмиране.
Почти пълен отличник съм.
През тази последна година,
правим много тъпи неща в
училище, абсолютно
безсмилени!


THE JAVASCRIPT LINK