НОС “Активна демокрация” в Червен Бряг

Червен Бряг е град на истинските Българи, със самочувствие и държат на думата си. Какво се случва в днешно време?

В червен Бряг се намира най-активната Общинска организация на “Националния съюз на песионерите СП 2004” в България. Това заяви Председатялят на СП – 2004 д-р Стефан Груев на 23.02.2024 г. при отбелязване на Първа пролет в клуба на пенсионерите в града! Председател на клуба е Иван Пробойски, военен от поделението в Телиш в оставка.

Клубът е предоставен от Община Червен Бряг с договор за 10 години от 2021 г. до 2031 г. И какво се случва? Едни хора от града организират т.н. от тях подписка без законови основания и искат от Кмета и Председател ОС Клубът да бъде освободен от пенсионерската организация за организиране на картинна галерия!?

НОС “Активна демокрация” получава сигнал от “Националния съюз на пенсионерите СП 2004” и отправя запитване до Кмета на базата на Закон за достъп до обществена информация.

Запитването е изпратено чрез ССЕВ – Система за сигурно електронно връчване на Министерство на електронното управление на 18.03.2024 г. и има входящ номер  № 45-00-4/18.03.2024г. Ето!

Съгласно Закон за достъп до информация (ЗДОИ) Кметът на Червен бряг има срок до 01.014.2024 г. да даде отговор до НОС “Активна демокрация” – чл. 28.,ал.1 от ЗДОИ.

Ще успее ли г-н Атанасов да спази срока?

 • do55

  Related Posts

  Правила за определяне на действителни и недействителни бюлетини, обобщени от Обществен съвет към ЦИК

  Примери за ДЕЙСТВИТЕЛНИ гласове – хартиени бюлетини Някои често срещани и специфични случаи (при бюлетини, които отговарят на всички други условия за действителност на гласа – те са по образец,…

  Чек лист (Лист със задачи) за застъпници -НОС “Активна демокрация”

  Другите точки ще бъдат добавяни оперативно по предложение на членовете на предизборния щаб.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  Последни публикации

  Правила за определяне на действителни и недействителни бюлетини, обобщени от Обществен съвет към ЦИК

  Чек лист (Лист със задачи) за застъпници -НОС “Активна демокрация”

  • By admin
  • June 4, 2024
  • 15 views
  Чек лист (Лист със задачи) за застъпници -НОС “Активна демокрация”

  Обръщение към пенсионерите на България -НОС “Мъдрост”

  Обръщение към пенсионерите на България -НОС “Мъдрост”

  В света на фините прахови частици – НОС Екология

  • By admin
  • May 22, 2024
  • 17 views
  В света на фините прахови частици – НОС Екология

  ФПЧ в Плевен – на политическа основа – НОС Екология

  • By admin
  • May 22, 2024
  • 25 views
  ФПЧ в Плевен – на политическа основа – НОС Екология

  Който не гласува няма право да “мрънка”!

  • By admin
  • May 19, 2024
  • 16 views

  Декларация за наблюдател – НОС “Активна демокрация”

  • By admin
  • May 17, 2024
  • 20 views

  Община Червен Бряг – НОС “Активна демокрация”

  • By admin
  • May 12, 2024
  • 18 views

  Община Пордим – НОС “Активна демокрация”

  Община Плевен – НОС “Активна демокрация”

  • By admin
  • May 12, 2024
  • 19 views

  Община Никопол – НОС “Активна демокрация”

  • By admin
  • May 12, 2024
  • 17 views

  Община Левски – НОС “Активна демокрация”

  • By admin
  • May 12, 2024
  • 21 views

  Община Кнежа – НОС “Активна демокрация”

  • By admin
  • May 12, 2024
  • 17 views

  Община Искър – НОС “Активна демокрация”

  • By admin
  • May 12, 2024
  • 22 views

  Община Долни Дъбник -НОС “Активна демокрация”

  • By admin
  • May 12, 2024
  • 18 views

  Община Долна Митрополия – НОС “Активна демокрация”

  • By admin
  • May 12, 2024
  • 19 views