Чек лист (Лист със задачи) за застъпници -НОС “Активна демокрация”

 1. Записват имената на председателя на СИК инегов телефонен номер (ако реши да го предостави.
 2. Записват номер на Секция, адрес (т.1. и т. 2 са необходими за оформяне на сигнали до РИК и (или) дежурен прокурор).
 3. Посещават една или няколко съседни секции по време на стартиране на изборния ден. проверяват дали кутиите за бюлетини и отрязъци са празни (преди да бъдат запечатани, ако е възможно).
 4. Проверяват наличността на задължителните докумени в СИК и задължителните съобщения зa гласоподаватели на входа на секцията и в изборното помешение.
 5. Проверяват дали наличността на кочаните с хартиени бюлетини съответстват на описа на получените документи от Председателя на СИК. Проверяват същото в края на изборния ден.
 6. Заявяват на председателя на СИК, че очакват копие от Протокола в края на изборния ден съгласно чл. 100, т 8 от ИК “предоставя срещу подпис на членовете на комисията, кандидатите, застъпниците, представителите на партиите, коалициите и инициативните комитети и наблюдателите копие от подписания протокол за съответния вид избор с
  резултатите от гласуването в избирателната секция, подпечатано на всяка страница
  с печата на комисията и подписано от председателя, заместник-председателя и
  секретаря.”
 7. Проверка наличието на разпределение на дейностите между членовете на СИК. Чл. 100, ал (2) от ИК ” Разпределението на дейностите между членовете на секционната избирателна комисия се извършва с писмено решение при откриване на изборния ден.”
 8. Гласуване на застъпника в секцията за която е включен в избирателния списък. Проверка по ЕГН може да се направи от тук!
 9. Връщаме се за посещение на секции по избор. Добре е да бъдат установени нередност, които да съобщите на Председателя на СИК (любезно) и почти пред него да преддете в щаба. Обявете на висок глас, че ще се върнете в края на изборния ден да видите дали нередностите са отстранени и да наблюдавате броенето.
 10. Ако не ви осигурят добро наблюдение на броенето незабвамо информирайте Щаба (Номер секция, Председател, описание на нарушението).

Другите точки ще бъдат добавяни оперативно по предложение на членовете на предизборния щаб.

 • Related Posts

  Правила за определяне на действителни и недействителни бюлетини, обобщени от Обществен съвет към ЦИК

  Примери за ДЕЙСТВИТЕЛНИ гласове – хартиени бюлетини Някои често срещани и специфични случаи (при бюлетини, които отговарят на всички други условия за действителност на гласа – те са по образец,…

  Обръщение към пенсионерите на България -НОС “Мъдрост”

  Обръщение куъм пенсионерите в България от архитект Христо Борисов – водач на листата на Политическа партия “Величие” за 15 МИР – Град Герой Плевен Уважаеми пенсионери! Уважаеми наши майки,  бащи…

  Последни публикации

  Правила за определяне на действителни и недействителни бюлетини, обобщени от Обществен съвет към ЦИК

  Чек лист (Лист със задачи) за застъпници -НОС “Активна демокрация”

  • By admin
  • June 4, 2024
  • 15 views
  Чек лист (Лист със задачи) за застъпници -НОС “Активна демокрация”

  Обръщение към пенсионерите на България -НОС “Мъдрост”

  Обръщение към пенсионерите на България -НОС “Мъдрост”

  В света на фините прахови частици – НОС Екология

  • By admin
  • May 22, 2024
  • 17 views
  В света на фините прахови частици – НОС Екология

  ФПЧ в Плевен – на политическа основа – НОС Екология

  • By admin
  • May 22, 2024
  • 25 views
  ФПЧ в Плевен – на политическа основа – НОС Екология

  Който не гласува няма право да “мрънка”!

  • By admin
  • May 19, 2024
  • 16 views

  Декларация за наблюдател – НОС “Активна демокрация”

  • By admin
  • May 17, 2024
  • 19 views

  Община Червен Бряг – НОС “Активна демокрация”

  • By admin
  • May 12, 2024
  • 18 views

  Община Пордим – НОС “Активна демокрация”

  Община Плевен – НОС “Активна демокрация”

  • By admin
  • May 12, 2024
  • 19 views

  Община Никопол – НОС “Активна демокрация”

  • By admin
  • May 12, 2024
  • 17 views

  Община Левски – НОС “Активна демокрация”

  • By admin
  • May 12, 2024
  • 21 views

  Община Кнежа – НОС “Активна демокрация”

  • By admin
  • May 12, 2024
  • 17 views

  Община Искър – НОС “Активна демокрация”

  • By admin
  • May 12, 2024
  • 21 views

  Община Долни Дъбник -НОС “Активна демокрация”

  • By admin
  • May 12, 2024
  • 17 views

  Община Долна Митрополия – НОС “Активна демокрация”

  • By admin
  • May 12, 2024
  • 19 views