Кандидатствал съм в ПГЕА през 2010г. Видях в интернет за тази гимназия. В специалност Програмно осигуряване( Програмист)
 1. Български език и Литература
 2. Английски език
 3. Математика
 4. История
 5. Философия
 6. Физическо
 7. Системи за управление на бази данни
 8. Обектно ориентирано програмиране
 9. Технология на програмирането
 10. Учебна практика по управление на бази данни
 11. Учебна практика по обектно ориентирано програмиране
 12. Учебна практика по технология, софтуер и операционни системи
 13. Учебна практика организация на компютъра