Основен спонсор на НОС “Активна демокрация”

Сдружение “ПАМЕТ” е регистрирано през 2006 г. от Окръжен съд – Плевен. Сдружението е основен спонсор на НОС “Активна демокрация”, НОС използва всички ресурси и упражнява всички права на Сдружение…

НОС “Активна демокрация” в Червен Бряг

Червен Бряг е град на истинските Българи, със самочувствие и държат на думата си. Какво се случва в днешно време? В червен Бряг се намира най-активната Общинска организация на “Националния…

Конференция “10 години Обществен съвет …”, 10 години ЦИК

https://uraa.eu/ Съвместна дейност на Сдружение ПАМЕТ и Институт по криминалистика към МВР по определяне параметрите на видеозаснемане. Адвокат Петър Славов – “В България честни избори няма!” Видеонаблюдението показа съществуващите нарушения!…

Раждането на НОС “Активна демокраци”

Рожденото място на НОС “Активна демокрация” бе гр. Ловеч – центъра на революционната организация на Васил Левски и града на първия Български космонавт Иванов. Посрещнаха ни радушно Българска православна църква,…

Видеонаблюдение. Кръгла маса на тема: „Механизми за провеждане на честни избори в България“.

По данни от медиите за пръв път в общественото простраство видеонаблюдението на изборните процеси е предложено от Хамид Хамид от ДПС прес преода 2014 – 2019 г. Интересно е, че…

Конференцията – проф. Емилия Друмева за историята на ОС ЦИК

Проф. Емилия Друмева е първия Председател на ОС от 31.03.2014 г. ЕМИЛИЯ ДРУМЕВА ЮРИСТ 21-02-1947г. ЗОДИЯ   РИБИ Информация благодарение на https://hilife.bg/ Проф. Емилия Друмева е екс секретар по правните въпроси…

НОС “Активна демокрация” Закон за пряко участие на гражданите в управлението на държавата и местното самоуправление

Законът за пряко участие на гражданите в управлението на държавата и местното самоуправление е стратегически закон. Срокът за подготовка на документи и събиране на подписка е 3 или 2 месеца…

НОС “Активна демокрация” Закон за достъп до обществена информация

Един от основните лостове на НОС “Активна демокрация” е Законът за достъп до обществена информация. Използването от НОС “Активна демокрация” на посочения закон е тактически ход – срокът за отговор…

Последни публикации

Чек лист (Лист със задачи) за застъпници -НОС  “Активна демокрация”
Обръщение към пенсионерите на България -НОС “Мъдрост”
В света на фините прахови частици – НОС Екология
ФПЧ в Плевен – на политическа основа – НОС Екология