КОНФЕРЕНЦИЯ ИНОВАЦИИ И ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ – ОСНОВНА ПРЕДПОСТАВКА ЗА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ   Протокол на комисията - наградени   ... Read More