Цели на проeктното предложение относно ФПЧ Изследване на наличната информация за концентрацията на ФПЧ за период от пет календарни години – 2014 – 2018 г. Препоръки към Областна администрация – ... Read More