Портфолио на д-р инж. Дончо Пачиков

Лични данни

Образование

Педагогическа дейност

Научна и извънкласна дейност

2013 – 2014 учебна година
2014 – 2015 учебна година
2015 – 2016 учебна година
2016 - 2017 учебна година
Обшествена дейност
Заключение
Професионална гимназия по електротехника и автоматика - ПГЕ
Кандидатстване след 7 клас
Обучение след 7 клас
Компютърна техника, технологии

Представляващ Младежки консорциум Андроид

Лични данни:

Имена: Дончо Минчев Пачиков Тел: 0878 374127, 024414335, ел. поща:  doncho@gmail.com. Роден: 30.06.1955 г. в гр. Плевен

Семейство
 
Майка - Василка Пачикова – дългогодишен учител по Химия и Биология
Баща – Минчо Пачиков – дългогодишен учител по Физика и Математика
Съпруга: Снежинка Пачикова – дългогодишен директор на НУ „Единство“Педагогически стаж: 39 години към 2017 г.


Представителна изява по проект УСПЕХ

Представителна изява по проект УСПЕХ

Лични данни Образование Педагогическа дейност Ученически вестник
Извънкласна дейност 2013 – 2014 у. г. 2014 – 2015 у. г. Заключение


Сайтът е създаден като учебен на ПГЕАв началото на учебната 2013 / 2014 г. с решение на Директора на ПГЕА инж. К. Николов след мотивирано предложение на методическите обединения "Програмиране" и "Компютърна техника и технологии".

******************************От учебната 2015 - 2016 година и до момента сайта е спонсориран от сдружение "Памет"


Младежки консорциум Андроид
 София, ул. Гео Милев N 1

Плевен, ул. Беласица N 26


Copyright © 2013 - 2017 All Rights Reserved
Младеж консорциум Андроид, Дончо Пачиков - 0878374127, 024414335