Портфолио на д-р инж. Дончо Пачиков

Лични данни

Образование

Педагогическа дейност

Научна и извънкласна дейност

2013 – 2014 учебна година
2014 – 2015 учебна година
2015 – 2016 учебна година
2016 - 2017 учебна година
Обшествена дейност
Заключение
Професионална гимназия по електротехника и автоматика - ПГЕ
Кандидатстване след 7 клас
Обучение след 7 клас
Компютърна техника, технологии

Учител в "Професионална гимназия по електротехника и автоматика" (ПГЕА) - София

Лични данни:

Имена: Дончо Минчев Пачиков Тел: 0878 374127, 024414335, ел. поща:  doncho@gmail.com. Роден: 30.06.1955 г. в гр. Плевен

Семейство
 
Майка - Василка Пачикова – дългогодишен учител по Химия и Биология
Баща – Минчо Пачиков – дългогодишен учител по Физика и Математика
Съпруга: Снежинка Пачикова – дългогодишен директор на НУ „Единство“
Син: Минчо Пачиков – Директор продажби на комплекс „Новотел“ - София
Дъщеря: Борислава Русева – служител в БТК

Педагогически стаж: 37 години към 2015 г.


Представителна изява по проект УСПЕХ

Представителна изява по проект УСПЕХ

Лични данни Образование Педагогическа дейност Ученически вестник
Извънкласна дейност 2013 – 2014 у. г. 2014 – 2015 у. г. Заключение


Учебният сайт на ПГЕА е създаден в началото на учебната 2013 / 2014 г. с решение на Директора на ПГЕА инж. К. Николов след мотивирано предложение на методическите обединения "Програмиране" и "Компютърна техника и технологии".

******************************От учебната 2015 - 2016 година сайта е спонсориран от сдружение "Памет"


Професионална гимназия по електротехника и автоматика
София, бул. Овча купел N 1, 
Директор
  инж. Красимир Николов  -  (02)8956911


Copyright © 2013 - 2015. All Rights Reserved
Ученически вестник, Дончо Пачиков - 0878374127, 024414335