Aside

Съюзът на изобретателите в България организира 7-то изложение ИТИ 2016 – ИЗОБРЕТЕНИЯ, ТРАНСФЕР, ИНОВАЦИИ под патронажа на Министерството на образованието и науката на 9-12 ноември, 2016 г. в Националния дом на техниката.
Целта е събитието да се превърне в среща на изобретатели, новатори, селекционери, научни работници, предприемачи и патентни специалисти.

Изложението ще е:

 • Състезание на изобретатели, новатори и селекционери
 • Пазар на изобретения, нови продукти и сортове
 • Възможност за излагане на изобретения, нови решения и продукти на изобретатели, селекционери и автори на иновативни идеи и решения.

Раздели на изложбата:

 • Човешки потребности (селско стопанство, храни, здраве, развлечения, спортове, игри)
 • Преобразуващи операции (разделяне, смесване, оформяне, печатане); транспортиране
 • Химия, Металургия
 • Неподвижни конструкции (сгради, мини и т.н.)
 • Механика, Осветление, Отопление и Оръжие
 • Физика (инструменти, фотография, кинематография, музикални инструменти, нуклеотиди, контролни уреди и инструменти, компютърен софтуер с техническо приложение, образование
 • Електричество, Електротехника, Електроника.
 • Нови сортове растения и породи животни.