Електричество, Електротехника, Електроника H/8

  • Интелигентни системи за заряд, тестване, изпитания и възстановяване на електрическите характеристики на акумулаторните батерии

Проблем, който се разрешава: Енерго – ефективно и екологично зареждане, автоматично непрекънато тестване на АБ от различни електро химични системи в постоянна експлоатация, енергийно възстановяване на АБ за различни граждански и индустриални приложения.
Предимства: Икономия на енергия, екологични процеси, непрекъснато измерване и обработка на данните, непрекъсната експлоатация в стратегически обекти, непрекъснато тестване, ефективно възстановяване на данни, контрол и регистрация на данните чрез специализирани софтуерни програми.
Защита: Заявки №111964/2015, №111980/2015, №111002/2011; ПМ№1850/2015, №2109/ 2015, №2116/2015г.; България.
Автор: Стоян Гишин.
Контакт: gishin@ tu-sofi a.bg, ac.europe@abv.bg, 0888457022, www.akumulatorieuro.bg.

 

  • Технологии с импулсен ток и компютърно управление за рециклиране на благородни и ценни метали от електролитни и твърди отпадъци и при преработка на оловни акумулатори

Проблем, който се разрешава: Рециклирането на благородните и ценни метали от излезли от употреба оловни акумулатори, при високи екологични изисквания.
Предимства: Ефективно електрохимично рециклиране на металите с импулсен ток
и компютърно управление, контрол и регистрация на електрохимичните
процеси при високи екологични изисквания.
Защита на експоната: Полезен модел №1915/2013г., България.
Автор: Стоян Гишин.
Контакти: 1582 София, ж.к. Дружба 2, блок 406, вход Г, етаж 5, ап. 92., gishin@tu-sofi a.bg , ac.europe@abv.bg., 0888 457 022

 

  • Керамичен акумулатор

Проблем, който се разрешава: Този тип акумулатори са със слаба защита, имат къс живот на работа и са силни екологични замърсители.
Предимства: Екологичност, увеличаване времето на живот, използване на топлината, получена при работа на акумулатора, за поддържане на електрическите показатели на керамичните елементи, висок пусков ток, висок капацитет и експресно зареждане.
Защита на експоната: Заявка за патент № 112332; 07.07.2016г., България
Автори: Любен Лаков, Станислав Славов, Янко Димитриев, Венета Попова, Михаела Александрова, Красимира Тончева, Божидар Живов.
Контакти: krasiton4@abv.bg

 

Електричество, Електротехника, Електроника H/8