Механика, Осветление, Отопление и Оръжие F/6

  • Турбинен двигател

Проблем, който се разрешава: Създаден е мощен за размерите си, евтин за производство и с висока ефективност двигател с вътрешно горене.

Предимства: Двигателят запазва висока ефективност при режими с много по-ниска
от максималната мощност, като съчетава висока мощност с нисък раз-
ход.
Защита на експоната: Заявка 112312 от 27.05.2016г. в Патентно ведомство, България

Автор: Иван Тодорин

Контакти: itodorin@gmail.com

 

  • Система за конвекторен топлообмен за печки с твърдо гориво

Проблем, който се разрешава: Висок разход на гориво и недостатъчно затопляне на дома. Печките с твърдо гориво губят топлина чрез димните газове в комина и така имат
по-ниско топлоотдаване в стаята.

Предимства: Повече топлина с по-малко енергия: Увеличава се ефективността на печката и прави дома по-топъл и уютен, с по-ниски разходи за отопление.

Защита на експоната: Полезен модел № 2115; 05.10.2015 г., България
Автор: Димитър Димитров

Контакти: ул. Иван Караджов №13, Пловдив 4000; 032/262780; 0887492307;
dimitar.pan.dimitrov@gmail.com

 

  • Конверторен модул за радиатор

Проблем, който се разрешава: Високи сметки за отопление и бавно затопляне на дома. Ефективността на радиаторите може да бъде подобрена, за да се използва повече от топлината, която радиаторът отдава.

Предимства: Увеличава ефективността на радиаторите, като извлича топлина и
при по-ниска температура на водата в тях. По-ниски разходи за отопле-
ние. Лесен за инсталация и употреба и подходящ за всички модели ра-
диатори.

Защита на експоната: Полезен модел № 1983; Приоритет: 4/11/2014 г., България

Автор: Димитър Димитров

Контакти: ул. Иван Караджов №13, Пловдив 4000, 032/262780, 0887492307,
dimitar.pan.dimitrov@gmail.com

 

  • Крачещ робот

Проблемът, който се разрешава: Роботът се придвижва в труднодостъпни терени, като може да преодолява и/или заобикаля препятствия, включително и да изкачва стълби.

Предимства: Роботът може да преодолява относително високи препятствия, има проста конструкция и управление, както и висока маневреност.

Защита на експоната: Заявка за патент № 111362 от 05.12. 2012, България

Aвтори: Иван Чавдаров, Таньо Танев, Веселин Павлов

Контакти: Институт по системно инженерство и роботика –БАН, София 1113, ул. “Акад. Г.Бончев”, бл.2, ПК 79, ivan_chavdarov@dir.bg, тел. 0887 940 856 , http://www.iser.bas.bg,https://www.researchgate.net/profile/Ivan_Chavdarov3

 

  • Робот за инспекция на тръби

Проблемът, който се разрешава: Роботът осигурява вътрешна инспекция на тръби, преодолява завои, наклони и преходи от един диаметър в друг.

Предимства: Роботът има проста конструкция и управление.

Защита на експоната: Заявка за патент № 111774 от 11. 06. 2014, България.

Автори: Иван Чавдаров, Таньо Танев

Контакти: Институт по системно инженерство и роботика –БАН, София 1113, ул. “Акад. Г.Бончев”, Бл.2, ПК 79, ivan_chavdarov@dir.bg , тел 887 940 856, http://www.iser.bas.bg,https://www.researchgate.net/profile/Ivan_Chavdarov3

 

  • Подемен механизъм

Проблем, който се разрешава: Намаляване аксиалния и радиален размер на изделието, при запазване на основните параметри – товароносимост, продължителен експлоатационен период и висок коефициент на полезно действие.

Предимства: Голямо предавателно число на редуктора, в една степен до 119.

Защита на експоната: Заявка за патент №111793; 20.08.2014г; България

Автор: Петър Карабаджаков

Контакти: Габрово,бул.”Априлов”№25; pkarabat@gmail.com; ingeborg90.com

 

  • Подемен механизъм с многостепенен редуктор

Проблем, който се разрешава: Намаляване аксиалния и радиален размер на изделието, при запазване на основните параметри – товароносимост, продължителен експлоатационен период и висок коефициент на полезно действие.

Предимства: Голямо предавателно число на редуктора, с възможност за теорети-
чен лимит до 14 000 при двустепенен редуктор.

Защита на експоната: Заявка за патент № 111829, 14.11.2014 г., България.

Автор: Петър Карабаджаков

Контакти: Габрово, бул.”Априлов”№25; pkarabat@gmail.com; ingeborg90.com

 

  • Ново поколение мобилна платформа на робот за движение по вертикални стени

Проблем, който се разрешава: Иновативни конструкции в областта на роботиката.

Предимства: Оригинално решение на платформата и допълнителна мобилност.

Защита на експоната: Патент № CZ 303 697 (B6)

Автори: Novotny Frantisek, Horak Marcel Technical University of Liberec (CZ)

Контакти: frantisek.novotny@tul.cz, marcel.horak@tul.cz

 

  • Газотурбинен центробежен двигател

Проблем, който се разрешава: Познатите до момента газотурбинни енергийни инсталации са със
сложна за изпълнение конструкция с ниска надежност при експлоатация.

Предимства: Създаден е газотурбинен двигател, който притежава повишена динамичност при минимален обем и тегло, в резултат на което се повишава коефициента на полезно действие.

Защита на експоната: Патент № 66135; 2011г ; България

Автор: Петър Ризов

Контакти: тел. 088 431 4387

Механика, Осветление, Отопление и Оръжие F/6