Преобразуващи операции (разделяне, смесване, оформяне, печатане); Транспортиране B/2

  • Въртяща се преса с вакуум

Проблем, който се разрешава: Оптимизиране на процеса на ламиниране на дървени плоскости.

Предимства: Системата осигурява висока скорост на ламиниране дори на вътреш- ни врати, икономия на електро- и топлоенергия чрез висока степен на изолация.

Защита на експоната: Патент Автор: Вишт, Звездан

Контакти: Višt Zvjezdan, Doboj, Republika Srpska, BiH, www.wischt-vacuumpresses. com, Association of Inventors Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

Преобразуващи операции (разделяне, смесване, оформяне, печатане); Транспортиране B/2