Физика (Инструменти, Фотография, Кинематография, Музикални инструменти, Нуклеотиди, Контролни уреди и инструменти, Компютърен софтуер с техническо приложение, Образование и т.н.) G/7

  • Система за управление на процеса мокро смилане на суровини

Проблем, който се разрешава: Увеличаване производителността на агрегата и подобряване качествените показатели на готовия продукт.
Предимства: Сигналите от сензорите към първа и втора камера на мелницата са
много добре корелирани с регулируемите параметри.
Автори: Трайчо Пензов и колектив
Контакти: 1324 София, ж.к.Люлин, бл.717, вх.Б, ап.21; trapen@abv.bg, 0888470189, www.trapen.com

 

  • Система за управление на процеса смилане на руда

Проблем, който се разрешава: Увеличаване производителността на агрегата и подобряване качествените показатели на готовия продукт.
Предимства: Сигналът от сензора пред разтоварната решетка е много добре корелиран с плътността на пулпа на гърловината на мелницата.
Автори: Трайчо Пензов и колектив
Контакти: 1324 София, ж.к.Люлин, бл.717, вх.Б, ап.21;
trapen@abv.bg, 0888470189, www.trapen.com

 

  • Филм Бункери под София

Проблем, който се разрешава: Обръща се внимание върху състоянието на подземните бомбоубежища в София и нуждата от обезопасяването им. Филм, който предизвиква вниманието и интереса на възрастни и ученици.
Защита на експоната: По закона за авторското право
Автор: Валентин Цветанов
Контакти: ПГ по Прецизна техника и оптика „М.В.Ломоносов”, София, ул. „Св. Св. Кирил и Методий” 148

 

Физика (Инструменти, Фотография, Кинематография, Музикални инструменти, Нуклеотиди, Контролни уреди и инструменти, Компютърен софтуер с техническо приложение, Образование и т.н.) G/7