Човешки потребности (селско стопанство, храни, здраве, развлечения, спортове, игри) А/1

 • Технология за отглеждане на метличеста гипсофила /Gypsophila paniculata L./

Проблем, който се разрешава: Разработване на нова технология за отглеждане на гипсофила на открито и за климатичните условия на България.

Предимства: Разработена е цялостна технология за отглеждане на метличеста гипсофила за отрязан цвят при полски условия.

Защита на експоната: Одобрение за пазарен трансфер и реализация от Постоянната комисия по иновации и технологии с решение на УС на ССА (Протокол № РД09-06 от 08.07.2016 г.).

Автори:  Проф. д-р Бистра Янева Атанасова, гл.ас. д-р Мария Йовкова Йовкова, агр. Искра Николаева Филипова, агр. Емил Василев Мавров Контакти: 1222 София, Негован, 0887 411 892, iop_sofi a@abv.bg, iop.alle.bg

 

 • Средство за екстракорпорална сорбция на карциноембрионален антигент (CEA)

Проблем, който се разрешава: Намаляване серумните концентрации на СЕА за ограничаване ефек- тите на СЕА като ключова молекула в пролиферацията, ангиогенезата, апоптозата и метастазирането на карциномите.

Предимства: Колона за екстракорпорална сорбция на СЕА, адаптирана за съвмес- тимост с апаратите за хемодиализа, натоварена с някои специално под- брани убити бактерии.

Защита на експоната: патент № 66184, 2007г., България

Автори: Доц. д-р Влади Манев и колектив. Контакти: v_manev@gbg.bg, тел. 0889 90 20 59, www.immuno-bg.org

 

 • Средство за конкурентно инхибиране и/или блокиране на карциноембрионален антиген

Проблем, който се разрешава: Ограничаване биологичните ефекти на КЕА като ключова молекула в пролиферацията, ангиогенезата, апоптозата и метастазирането на карци- номите, деблокиране на Т-клетъчния противотуморен имунитет.

Предимства: Стимулира Т-клетъчния противотуморен имунитет, осигурява специ- фични и кръстосани антигенни реакции на някои субклетъчни бактери- ални структури с КЕА за активиране противотуморния имунитет при кар- циномите.

Защита на експоната: патент № 66049, 2011г., България.

Автори: Доц. Д-р Влади Манев колектив Контакти: v_manev@gbg.bg, 0889 90 20 59, www.immuno-bg.org

 

 • Метод за обработка на кръв на карциномно болни със центрофужна плазма фереза

Проблем, който се разрешава: Възстановява се функционалната активност на Т-лимфоцитите, нама- лява се инхибиращия ефект от туморни молекули. Предимства: Методът позволява обработването на кръв от карциномно болни и позволява използването му в рутинната практика.

Защита на експоната: Патент №66529; 30.12.2010 г., България

Автори: Влади Манев, Ана Манева Контакти: v_manev@gbg.bg www.immuno-bg.org

 

 • Серия Ватрасин

Проблем, който се разрешава: С течния балсам, чрез масаж се подпомага ефективното възстановява- нето на мускулите и сухожилията на човека след тежки физически нато- варвания, без мускулна треска и крампи.

Предимства: Безвредност, ефективност, универсалност, незабавно и дълготрайно действие.

Защита на експоната: Полезен модел, Приоритет от 22.01.2016, България

Автор: Георги Ватрачки Контакти: 2400 Радомир, ул.Христо Ботев 8, 0898 676 176, georgi.vatrachki@abv.bg

 

 • Машина за механизирано прибиране на цвета от маслодайна роза

Проблем, който се разрешава: Механизира се прибирането на цвета от маслодайна роза, което е най- трудоемката и единствената немеханизирана операция в технологичния процес.

Предимства: Подобряват се условията на труд на розоберачите, повишават се производителността на прибиращата технологична операция и ефектив- ността на розопроизводството.

Защита на експоната: Полезен модел №1855/01/04.2014 г., България.

Автори: Михо Михов, Снежан Божков, Емануел Бадриков, Станислав Станчев Контакти: ИПАЗР „Никола Пушкаров”, 1080 София, ул.Шосе Банкя 7, www.issapp.org доц. д-р инж. Снежан Божков, 0879697174, bozhkov@mail.bg

 

 • Органомеден био препарат

Проблем, който се разрешава: Постига се синтез на органомеден био препарат със защитно действие за маслодайни и билкови растения, лози, овошки и зеленчуци. Препара- тът е безопасен за пчели и консумация, без карантинен срок.

Предимства: Биоразтвор, който се получава по енергоспестяваща, безотпадна тех- нология, с широк обхват на растителна защита и за голям брой растения.

Защита на експоната: Заявка за патент № 112370 от 14.09.2016 г., България

Автор: д-р х.н. инж. Добринка Иванова Станева Контакти: Бургас, ул. „Оборище“ 109, вх. В, п.к. 11 0898 348 119, dobrinads99@dir.bg

 

 • Биологично активен козметичен продукт

Проблем, който се разрешава: Здравословни проблеми, продължителност на употреба на подобни продукти.

Предимства: Природна козметика с озон, природни суровини, без консерван- ти, обогатена с активен кислород, който е лечебен природен феномен. Постигане на много бърз ефект.

Защита на експоната: Заявка за полезен модел № 3431; 31.03.2016 г., България

Автор: Зоя Демирева Контакти: Пловдив, ул. Хан Телериг №1; demirevaz@abv.bg; 0878960667, 0899704528

 

 • Механична планинска пътека за възрастни и малки деца, както и за хора с увреждане

Проблем, който се разрешава: Безопасното придвижване на хора в планински условия.
Предимства: Улеснява придвижването на хора по механичен път и в планински условия.
Контакти: 0893 701615, Stefan_stanev26@abv.bg

 

 • Ново решение за движението на автомобилите в зимни условия

Проблем, който се разрешава: Продължителното боксуване на автомобили в преспи и по заледени пътища.
Контакти: 0893 701615, Stefan_stanev26@abv.bg

 

 • Младежки консорциум “Андроид”

Проблем, който се разрешава: Повишаване на ефективността на образованието, създаване на методика за обогатяване на учебно съдържание и за мобилно обучение.
Предимства: Създаване на учебно съдържание (Интернет и Андроид), състезателни роботи за ООО, работа с базови училища, кариерно развитие.
Защита на експоната: по Закона за авторското право;

Приоритет: 15/09/2015 д/м/г; Европейски съюз.
Автори: Стивън Желев – 10 кл., Евелина Желева – 11 кл., Иван Димов, 10 кл., ръководител: д-р инж. Дончо Пачиков
Контакти: mkandrobg@gmail.com/ 0878 374127/ https://uraa.eu/

 

 • Технология за интегрирано производство на малини

Проблем, който се разрешава: Производство на екологично чиста продукция от малинови плодове чрез прилагане на интегриран подход за управление и контрол на вре- дителите по малината.

Предимства: Намаляват се с 50 % употребата на фунгициди и инсектициди, а за цялостно опазване на насаждението се прилагат 3 комбинирани пръс- кания; Висококачествена и безопасна за здравето плодова продукция; Икономическа ефективност: нетен доход – 323 лв/дка; себестойността е намалена два пъти – 1,60 лв/кг.

Автори: Елена Цолова, Илияна Кришкова, Деница Сербезова, Ценко Въчев, Ганка Баева, Евлоги Марков Контакти: Институт по земеделие – Кюстендил,

 

 • Супа и яхния със зеленчуци и гъби “Шийтаке”

Проблем, който се разрешава: Създаване на оригинални рецепти. Предимства: Неповторим вкус, международно ястие.

Защита на експоната: Регистрация на търговска марка, приори- тет – ноември 2015 г., Сърбия Автор: MILIJAN STOJANIĆ

Контакти: MILIJAN STOJANIĆ, str. Karađorđeva 148 Kosjerić, Serbia, milijanina@mts.rs, www.nacionalnakucaizvor.co.rs, tel:+381 69 600 211, fax: +381 31 783 331

 

 • Сливова ракия “Tarolajt”

Проблем, който се разрешава: Нови напитки и храни.

Предимства: Изящна ракия от района на Požega, от внимателно подбрани сливи и произведена по иновативна технология.

Автор: Vidan Mihajlović Защита на експоната: Регистрация на търговска марка, приоритет– ноември 2015 г., Сърбия.

Контакти: Vidan Mihajlović, Požega, Serbia, vidan.tarolajat@ya.ru, +381 65272 44 47

 

 • Ново поколение ролкови кънки

Проблем, който се разрешава: Потребителите и фирмите се опитват да направят тази популярна спортна индустрия по-достъпна и по-безопасна.

Предимства: Уникално техническо решение с рамки, оригинална спирачна система и надуваеми, безкамерни гуми.

Защита на експоната: Патент, приоритет Чехия. Заявка за патент, приоритет САЩ и ЕС.

Контакти: FREEDOM Line s.r.o. Budilova 161/15, Plzen 301 00, ič: 29160839, dič: CZ29160839, freedomline@seznam.cz, +420 777 168 196, freedomline.webnode.cz

 

 • Плисирана тъкан и текстилен състав, съдържащ слой от нагънат плат

Проблем, който се разрешава: Иновативна структура на плата със специално предназначение. Предимства: Иновативен продукт с приложение за акустична изолация в автомоби- ли и за специални филтри.

Защита на експоната: Патент № ЕР 2309045 (А1). Автори: Hanus Jaroslav, Sevcik Ladislav, Konecny Martin, Rydlo Pavel, Diblik Martin Technicka Univerzita v Liberci (CZ)

Контакти: Ladislav.sevcik@tul.cz

 

 • Ролка за защита на птици

Проблем, който се разрешава: Опазване на птиците при кацане Предимства: Въртаща се ролка предпазва птиците при кацане и ги пренасочва към по-подходящи места. Лесно подвижно устройство, екологосъобразено.

Защита на експоната: Полезен модел Авто: Глигич, Тихомир

Контакти: Tihomir Gligič, Prijedor, Republika Srpska, BiH, Старине Новака 1а- б, 78000 Баня Лука, +387 51 451 200, +387 65 483 960, sinrs@blic.net, www.savezinovatorars.org, Association of Inventors Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

 

 

Човешки потребности (селско стопанство, храни, здраве, развлечения, спортове, игри) А/1