УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО НА СЕРГЕЙ ДИМИТРОВ, ПГЕА гр.София

Сергей Димитров - Обща информация

ПГЕА гр. София

Учител по практика в специалностите:
  • Компютърна техника и технологии - КТТ
  • Компютърни мрежи КМ
Сергей Димитров - снимка

Образование, дипломи и сертификати

Професионален опит

Целта ми е учениците да МОГАТ :

Цели

Целта ми е учениците да МОГАТ :