Институт по Системно Инженерство и Роботика – БАН

Институт по Системно Инженерство и Роботика – БАН

Институт по Системно Инженерство и Роботика – БАН

Гр. София, ул. “Акад. Г.Бончев”, Бл.2, ПК 79

Тел: (+359 2) 870 3361, Факс: (+359 2) 405 3061 , GSM: 0887-940-856

Участници:

Доц. д-р Иван Николов Чавдаров – Ръководител,

Гл. ас. д-р Александър Иванов Кръстев,

Панчо Николаев  Дачкинов – Студент ТУ-София

Необходима площ за презентация:2)    3×2 =6[m2]

С какво ще се участва?

  1. Изделие- Робот NAO и софтуер за управлението му.
  2. Прототип на крачещ робот -“Big foot” и софтуер за управлението му.
  3. Прототип на робот за инспекция на тръби.

Необходимо  е: Електрозахранване 220[V], Интернет Wi-Fi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *