Конкурс – изложение на Младежко техническо творчество – Горна Оряховица

 1. Институт по Системно Инженерство и Роботика – БАН
 2. Клуб „Роботи-Бяла“
 3. Станислава Георгиева – физическо лице
 4. Професионална гимназия по енергетика и електротехника
 5. Професионална гимназия по хранителни технологии „Проф. д-р Асен Златаров“ , гр. Горна Оряховица
 6. Профисионална гимназия по производствени технологии
 7. ПГЕЕ“М.В.Ломоносов“
 8. Национална професионална  гимназия по прецизна техника и оптика „М. В. Ломоносов”
 9. Професионална гимназия по ядрена енергетика „Игор Курчатов”
 10. Професионална гимназия по компютърни технологии и системи, гр. Правец
 11. ПТГ „Шандор Петьофи“ – гр. Разград
 12. ПГМТТ“Н.Й.Вапцаров“гр.Стара Загора
 13. ТУ – Габрово, факултет „Електротехника и електроника“
 14. Русенски Университет „Ангел Кънчев“
 15. Formula Student TU – Sofia към ТУ – София
 16. Професионална гимназия по механоелектротехника и електроника
 17. ТУ – Варна
 18. ПТГ – “Д-р Никола Василиади”
 19. Момчил и Тони Николови Дамянови
 20. ВТУ – Велико Търново
 21. Професионална гимназия по електротехника и автоматика
 22. Професионална гимназия по електротехника и автоматика – София и Факултет „Автоматика“ на ТУ – София
 23. Професионална гимназия по електротехника и автоматика (ПГЕА) – София и Факултет „Автоматика“ на ТУ – София.
 24. Професионална гимназия по електротехника и автоматика 
 25. Професионална гимназия по електротехника и автоматика
 26. Професионална гимназия по електротехника и автоматика
 27. ППМГ
 28. Учебна компания Електрон – ТУ