Контакти – Младежко техническо творчество

Контакти – Младежко техническо творчество

Главен организатор – Григоров

Организатор настаняване – г-жа Дряновска

Хотел Раховец – гжа Димитрова