Професионална гимназия по електротехника и автоматика (ПГЕА) – София и Факултет „Автоматика“ на ТУ – София.

Професионална гимназия по електротехника и автоматика (ПГЕА) – София и Факултет „Автоматика“ на ТУ – София.

unnamed

Адрес: София, бул. „Овча купел“ 1

Данни за контакт: 0878374127, doncho@gmail.com.

Участници:

Ръководители:

  1. д-р инж. Дончо Минчев Пачиков – ПГЕА
  2. доц. д-р инж. Весела Ангелова Карлова-Сергиева – ТУ

Консултант: проф. д-р Любомир Гаврилов – Университет Паул Сабатие, Тулуза, Франция

Членове на екипа:

  1. Стивън Георгиев Желев  10 б
  2. Стефани Димитрова Жотева  8 г
  3. Студент  ТУ – факултет „Автоматика“ и празно място за имената.

Необходима площ за презентация:2)   4 (четири), включително място за сядане.

Ще се участва с: Софтуер: Иновативно образование чрез създаване и актуализиране на учебно съдържание в среда Интернет и Андроид.

Необходимо е: Мултимедия, 3 (три) контакта.

 

One thought on “Професионална гимназия по електротехника и автоматика (ПГЕА) – София и Факултет „Автоматика“ на ТУ – София.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *