Професионална гимназия по електротехника и автоматика – София и Факултет „Автоматика“ на ТУ – София

Професионална гимназия по електротехника и автоматика – София и Факултет „Автоматика“ на ТУ – София

%d0%bf%d0%b3%d0%b5%d0%b0

Адрес: София, бул. „Овча купел“ 1

Данни за контакт: 0878374127, doncho@gmail.com

Участници:

Ръководители:

  1. д-р инж. Дончо Минчев Пачиков – ПГЕА
  2. доц. д-р инж. Весела Ангелова Карлова-Сергиева – ТУ

Членове на екипа:

  1. Евелина Димитрова Жотева 11 д
  2. Калоян Крумов Крумов  10 г
  3. Студент  ТУ – факултет „Автоматика“ и празно място за имената.

Необходима площ за презентация:2)   4 (четири), включително място за сядане

Ще се участва с: Софтуер: Създаване и оптимизиране на сайт за превенция на престъпността от и срещу деца – Българо – Швейцарски проект съвместно в МВР – Дирекция “Криминална полиция”

Необходимо е: Мултимедия, 3 (три) контакта.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *