Професионална гимназия по хранителни технологии „Проф. д-р Асен Златаров“ , гр. Горна Оряховица

Професионална гимназия по хранителни технологии „Проф. д-р Асен Златаров“ , гр. Горна Оряховица

%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%84%d0%b5%d1%81%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b0-%d0%b3%d0%b8%d0%bc%d0%bd%d0%b0%d0%b7%d0%b8%d1%8f-%d0%bf%d0%be-%d1%85%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%bd

гр. Горна Оряховица, ул. Св.“Княз Борис І“ №74

Данни за контакт: Тел. 0618/60297 – директор, тел.0618/21170 – пом.- директор , E-mail : pght_go@mail.bg

Участници: инж. Орлин Стоянов Григоров – ръководител

и членове:

  1. Пламен Банчев Петров
  2. Юсеин Асанов Салиев
  3. Емил Красимиров Йовев
  4. Милен Иванов Николов

Необходима площ за презентация:2)   2х3= 6

Ще се участва с: Вортекс тръба и камера; хладилна витрина с електронен регулатор и лаптоп;

Необходимо  е: Сгъстен въздух и мултимедия

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *