Професионална гимназия по ядрена енергетика „Игор Курчатов”

 

Професионална гимназия по ядрена енергетика „Игор Курчатов”

%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%84%d0%b5%d1%81%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b0-%d0%b3%d0%b8%d0%bc%d0%bd%d0%b0%d0%b7%d0%b8%d1%8f-%d0%bf%d0%be-%d1%8f%d0%b4%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%b0-%d0%b5%d0%bd%d0%b5

 

Адрес: Обл. Враца, гр. Козлодуй, ул. „Освободител”

Данни за контакт: Тел. 0973/8 05 60, pg_qe@mail.bg – ПГЯЕ, Тел. 0885361115, vstaneva74@abv.bg – Валентина Станева

Участници:

инж.Валентина Зариева Станева – ръководител

инж. Татяна Василева Богоева – ръководител

Деница Тонева Милчовска – участник

Красимира Красимирова Трендафилова – участник

Роберт Робертов Димитров– участник

Венислав Ивайлов Иванов – участник

Необходима площ за презентация:2)    приблизително 10 до 15 m2

Ще се участва с: Макети на инсталации използващи слънчева енергия

Необходимо е: Мултимедия с екран

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *