Тони и Момчил Николови Дамянови

 

Тони и Момчил Николови Дамянови

Адрес: Гр.Горна Оряховица

Данни за контакт:088 3371 840

Участници: 

Момчил Николов Дамянов

Тони Николов Дамянов

Необходима площ за презентация:2)   3м2

Ще се участва с: Изделие в областта. Аудио система от висок клас

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *