ТУ – Варна

 

Технически университет – Варна.

%d1%82%d0%b5%d1%85%d0%bd%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d1%83%d0%bd%d0%b8%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%81%d0%b8%d1%82%d0%b5%d1%82-%d0%b2%d0%b0%d1%80%d0%bd%d0%b0

 

Адрес: 9010 – гр. Варна, ул. Студентска №1

Данни за контакт: slava_y@abv.bg

Участници:

доц. д-р инж. Слава Йорданова – ръководител

Членове на екипа:

  1. Николай Василев Михалев
  2. Стоян Светлинов Стоянов
  3. Иван Росенов Петров  
  4. Реджеп Ахмед Осман

Необходима площ за презентация:2– 2 кв. метра)

Ще се участва с: Макет.

Необходимо е: Мултимедия

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *