ТУ – Габрово, факултет „Електротехника и електроника“

 

ТУ – Габрово факултет „Електротехника и електроника“

%d1%82%d1%83-%d0%b3%d0%b0%d0%b1%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%be-%d1%84%d0%b0%d0%ba%d1%83%d0%bb%d1%82%d0%b5%d1%82-%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%80%d0%be%d1%82%d0%b5%d1%85%d0%bd%d0%b8

гр. Габрово, ул. „Хаджи Димитър” 4

 Данни за контакт: 066 827 396, 0887 308 388, nenova@tugab.bg

Проф.Звездица Ненова – Декан на факултет „Електротехника и електроника“

066 827 396, 0899 153 242, totyo_iliev@abv.bg

Доц.Тотьо Илиев – Зам.Декан НИД и КП на ФЕЕ

 Участници:

Катедра „АИУТ“

Ръководител: доц. д-р Станимир Йорданов Йорданов

Членове: гл.ас. д-р Тодор Недев Тодоров,

инж. Стоян Тодоров Тодоров – специалност „АИУТ“, студент-магистър

 

Катедра „КТТ“

Ръководител: доц. д-р инж. Станимир Михайлов Садинов

Членове: ас. д-р инж. Красен Киров Ангелов,

Теодор Валентинов Ангелов – студент специалност „Мобилни и сателитни комуникации“, III курс.

Необходима площ за презентация:2)     10 М2

Маси (плотове), вертикални пана (отзад и странични) – за позициониране на постери

Ще се участва с: Макети, постери, софтуер, видеоклипове

Необходимо е: Електрозахранване, мултимедия (2), екрани (2), кабелна интернет свързаност.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *