Учебна компания “Електрон-ТУ” към ТУ – Варна

Учебна компания “Електрон-ТУ” към ТУ – Варна

cof

 

Участници:

  1. Николай Василев Михалев
  2. Реджеп Ахмед Осман
  3. Иван Росенов Петров
  4. Стоян Светлинов Стонов

Необходима площ за презентации:

Ще се участва с: Реално действащ продукт на тема: Електронизация на ВЕИ – система следяща слънцето за по-рационално използване на слънчева светлина за произвотство на ел. енергия.

Необходимо  е: Мултимедия

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *