All posts by admin

За нас

Информация за организаторите

Събитието ще е крачка към ориентиране и привличане на младежи към образование и участие в индустрията на България

Технически университет – Варна.

Технически университет – Варна

23

 

Адрес: 9010 – гр. Варна, ул. Студентска №1

Данни за контакт:  slava_y@abv.bg

Участници: доц. д-р инж. Слава Йорданова – ръководител

Членове на екипа:

 

  • Николай  Василев Михалев
  • Стоян Светлинов Стоянов
  • Иван Росенов Петров
  • Реджеп Ахмед Осман

 

Необходима площ за презентация:2– 2 кв. метра)

Ще се участва с: Макет.

Необходимо е : Мултимедия

Институт по Системно Инженерство и Роботика – БАН

Институт по Системно Инженерство и Роботика – БАН

Институт по Системно Инженерство и Роботика – БАН

Гр. София, ул. “Акад. Г.Бончев”, Бл.2, ПК 79

Тел: (+359 2) 870 3361, Факс: (+359 2) 405 3061 , GSM: 0887-940-856

Участници:

Доц. д-р Иван Николов Чавдаров – Ръководител,

Гл. ас. д-р Александър Иванов Кръстев,

Панчо Николаев  Дачкинов – Студент ТУ-София

Необходима площ за презентация:2)    3×2 =6[m2]

С какво ще се участва?

  1. Изделие- Робот NAO и софтуер за управлението му.
  2. Прототип на крачещ робот -“Big foot” и софтуер за управлението му.
  3. Прототип на робот за инспекция на тръби.

Необходимо  е: Електрозахранване 220[V], Интернет Wi-Fi