Чек лист (Лист със задачи) за застъпници -НОС “Активна демокрация”

Другите точки ще бъдат добавяни оперативно по предложение на членовете на предизборния щаб.

В света на фините прахови частици – НОС Екология

В света на фините прахови частици Защо алергиите и проблеми с горните дихателни пътища в Плевен са  все по-често явление? I. Състояние на въпроса за фините прахови частици (ФПЧ) ФПЧ …

ФПЧ в Плевен – на политическа основа – НОС Екология

Данните за замърсяването на въздуха в Плевен са на политическа основа! Въпросът  за Фините прахови частици (ФПЧ) винаги е бил пренебрегван. Изглежда понеже са много малки по размер. Това не…

Община Червен Бряг – НОС “Активна демокрация”

Населено място Население(2021 г.) Площ на землищетоkm2 Населено място Население(2021 г.) Площ на землищетоkm2 Бресте 330 25,471 Ракита 722 52,722 Глава 996 21,230 Реселец 849 32,598 Горник 929 23,729 Рупци…

Община Плевен – НОС “Активна демокрация”

Населено място Пребр. на населението през 2021 г. Площ на землището (km²) Населено място Пребр. на населението през 2021 г. Площ на землището (km²) Беглеж 535 57,251 Мечка 751 30,969…

Община Никопол – НОС “Активна демокрация”

Населено място Население(2021 г.) Площ на землищетоkm2 Населено място Население(2021 г.) Площ на землищетоkm2 Асеново 204 18,916 Лозица 181 31,747 Бацова махала 400 20,597 Любеново 136 18,717 Въбел 575 40,143…

Община Левски – НОС “Активна демокрация”

Населено място Население(2021 г.) Площ на землищетоkm2 Населено място Население(2021 г.) Площ на землищетоkm2 Асеновци 1020 44,238 Козар Белене 635 27,146 Аспарухово 542 11,777 Левски 7649 30,717 Божурлук 100 13,853…

Община Кнежа – НОС “Активна демокрация”

Населено място Население(2021 г.) Площ на землищетоkm2 Населено място Население(2021 г.) Площ на землищетоkm2 Бреница 1721 83,176 Кнежа 9949 178,162 Еница 949 33,430 Лазарово 318 23,044 ОБЩО 12937 317,812

Последни публикации

Чек лист (Лист със задачи) за застъпници -НОС  “Активна демокрация”
Обръщение към пенсионерите на България -НОС “Мъдрост”
В света на фините прахови частици – НОС Екология
ФПЧ в Плевен – на политическа основа – НОС Екология