ПП “Величие”- НОС “Активна демокрция”

НОВА ПАРТИЯ СЕ УСТРЕМИ КЪМ РУСОФИЛСКИЯ ВОТ, НАЧЕЛО С ИВЕЛИН МИХАЙЛОВ И НИКОЛАЙ МАРКОВ Поредна новосъздадена партия ще се бори за дял от проруските и антиевропейски гласове в България на…

Партии в лявото пространство – НОС “Активна демокрация”

ПП Българската левица ПП Българска социалистическа партия ПП ВМРО ПП Български възход ПП “Величие” ПП “Велика България” От публикация в ПИК

Лявото в България – оценка на НОС “Активна демокрация”

По мнение на НОС “Активна демокрация” и на обикновените граждани ЛЯВОТО се отъждествява със силно изразена социална политика: достойни възнаграждения за положен труд, достойни пенсии, достойно възнаграждение на майките и…

Протест на Сдружение “Боец” – НОС “Активна демокрация”

Протест на Сдружение “Боец” по Закон за събранията, митингите и манифестациите – НОС “Активна демокрация” Сдружение “Боец” вече е редовен член на Обществения съвет към Централна избирателнна комисия! Честото! Надявам…

Закон за събранията, митингите и манифестациите – НОС “Активна демокрация”

ЗАКОН ЗА СЪБРАНИЯТА, МИТИНГИТЕ И МАНИФЕСТАЦИИТЕ Отразена деноминацията от 05.07.1999 г.Обн. ДВ. бр.10 от 2 Февруари 1990г., изм. ДВ. бр.11 от 29 Януари 1998г., изм. ДВ. бр.24 от 26 Март…

Активна Демокрация – Правила на Националния и Областните обществени съвети (НОС и ООС)

Активна Демокрация – обществените съвети Активна Демокрация – обществените съвети 3.1. Членове на Националния обществен съвет (НОС) и областните обществени съвети (ООС) могат да бъдат партии, нестопански организации, фирми и…

Основен спонсор на НОС “Активна демокрация”

Сдружение “ПАМЕТ” е регистрирано през 2006 г. от Окръжен съд – Плевен. Сдружението е основен спонсор на НОС “Активна демокрация”, НОС използва всички ресурси и упражнява всички права на Сдружение…

Последни публикации

Чек лист (Лист със задачи) за застъпници -НОС  “Активна демокрация”
Обръщение към пенсионерите на България -НОС “Мъдрост”
В света на фините прахови частици – НОС Екология
ФПЧ в Плевен – на политическа основа – НОС Екология