Иновативна стратегия за изборна победа – застъпници или наблюдатели

Извод N 1. Иновативна и печеливша стратегия за изборна победа е регистрация, с подкрепата на Сдружение “ПАМЕТ” (10 години стаж в Обществен съвет към Централна избирателна комисия), на 12 000…

Застъпници по ИК – НОС “Активна демокрация”

Здравейте, Горди Българи! В името на децата и внуците ни, в името на България и паметта на дедите ни! Във връзка с повишение интерес на партии и коалиции да излъчат…

Изборен кодекс (ИК) – НОС “Активна демокрация”

Кой казва, че в България няма закони? Не е така,, за имане – има. Каква е реалността. От ръководните фактори и техните съветници законите не се знаят и (или) не…

Мълчалииво съгласие – НОС “Активна демокрация”

В моята обществена дейност доста често се срещам със ситуации, в които се позовавам на т.н. мълчаливо съгласие. Установих, че доста хора не са запознати с такова понятие и това…

Закон за събранията, митингите и манифестациите – НОС “Активна демокрация”

ЗАКОН ЗА СЪБРАНИЯТА, МИТИНГИТЕ И МАНИФЕСТАЦИИТЕ Отразена деноминацията от 05.07.1999 г.Обн. ДВ. бр.10 от 2 Февруари 1990г., изм. ДВ. бр.11 от 29 Януари 1998г., изм. ДВ. бр.24 от 26 Март…

НОС “Активна демокрация” Закон за пряко участие на гражданите в управлението на държавата и местното самоуправление

Законът за пряко участие на гражданите в управлението на държавата и местното самоуправление е стратегически закон. Срокът за подготовка на документи и събиране на подписка е 3 или 2 месеца…

НОС “Активна демокрация” Закон за достъп до обществена информация

Един от основните лостове на НОС “Активна демокрация” е Законът за достъп до обществена информация. Използването от НОС “Активна демокрация” на посочения закон е тактически ход – срокът за отговор…

Последни публикации

Чек лист (Лист със задачи) за застъпници -НОС  “Активна демокрация”
Обръщение към пенсионерите на България -НОС “Мъдрост”
В света на фините прахови частици – НОС Екология
ФПЧ в Плевен – на политическа основа – НОС Екология