Основен спонсор на НОС “Активна демокрация”

Сдружение “ПАМЕТ” е регистрирано през 2006 г. от Окръжен съд – Плевен. Сдружението е основен спонсор на НОС “Активна демокрация”, НОС използва всички ресурси и упражнява всички права на Сдружение…

Д-р инж. Дончо Пачиков – Председател на НОС “Активна демокрация”

Д-р инж. Дончо Пачиков – съкратена Автобиография Образование Трудова дейност 1978 г. до 1981 г. Експолотация и ремонт на летателни апарати – радиолокационно оборудване, ескадрила Габровница. Ескадрилата в Габровница беше…

Последни публикации

Чек лист (Лист със задачи) за застъпници -НОС  “Активна демокрация”
Обръщение към пенсионерите на България -НОС “Мъдрост”
В света на фините прахови частици – НОС Екология
ФПЧ в Плевен – на политическа основа – НОС Екология