СПЕЦИАЛНОСТИ след 7-ми клас за учебната 2014/2015 година:

Приложение за Андроид

Компютърна техника и технологии

Компютърни мрежи

Оптически комуникационни системи

Системно програмиране

Програмно осигуряване

Икономическа информатика

***************

* Защо да кандидатствам в ПГЕА - три причини

* Как да се запиша в ПГЕА

* Контакти - за допълнителна информация и въпроси

Учебния сайт на ПГЕА е създаден в началото на учебната 2013 / 2014 г. с решение на Директора на ПГЕА инж. К. Николов след мотивирано предложение на Методическо обединение "Програмиране" и методическо обединение "Компютърна техника и технологии"
Page 1 of 18:1 2 3 4 » Last »