СПЕЦИАЛНОСТИ
след 7-ми клас за учебната 2015/2016 година (Приложение за Андроид):

Компютърна техника и
технологии

Оптически комуникационни
системи

Компютърни мрежи

Системно програмиране

Програмно осигуряване

Икономическа информатика

* Защо да кандидатствам - три причини * Как да се запиша

* Въпроси * За ПГЕА * Срокове

Електронни уроци за Интернет и Андроид