Симулаторът за машинно гласуване в България и зад гранца
Избори за народни представители за 46 Народно събрание, насрочени на 11.07.2021г.

Симулаторът е предоставен от:
Сдружение "ПАМЕТ" и "Българско сдружение за честни избори и граждански права" – Национална асоциация