Активна Демокрация – Правила на Националния и Областните обществени съвети (НОС и ООС)

Активна Демокрация – обществените съвети

 1. Цел – Създаване на благоприятна среда за достоен живот на гражданите.
 2. Задачи – Мониторинг и коригиране дейността на областен управител, държавните структури на територията, местно самоуправление i органите на държавната власт при изпълнение на присъщите им задачи.
 3. Организационни бележки

Активна Демокрация – обществените съвети

3.1. Членове на Националния обществен съвет (НОС) и областните обществени съвети (ООС) могат да бъдат партии, нестопански организации, фирми и физически лица.

3.2. Партиите, фирмите и нестопанските организации участват на паритетен принцип с по един представител с право на глас при вземане на решения.

3.3. Представителите могат да канят неограничен брой съветници с право на съвещателен глас.

3.4. Управлението се осъществява от Kомитет с Председател, зам. Председател и секретар.

3.5. Членове на НОС и ООС, освен учредителите, се приемат след заявление, което се разглежда от Комитета.

Първият Областен обществен съвет (ООС) е учреден в гр. Плевен

Учредители са представители на: ПП “Пряка демокрация”, ПП “Коалиция за теб, България”, ПП МИР, НСО „Сдружение ПАМЕТ“, НСО „СДРУЖЕНИЕ ГРАЖДАНСКО ОБЕДИНЕНИЕ СРЕЩУ БЕЗЗАКОНИЕТО В ГРАД ПЛЕВЕН“, Сдружение “Българско сдружение за честни избори – Национална асоциация”.

Кандидатите се проучват по всички възможни начини за да се установи дали могат да следват Целите и да съдействат за изпълнение на Задачите.

Одобрените кандидати подават Заявление до комитета.

В ООС могат да участват и лица от други области при което ООС се трансформира в Национален обществен съвет (НОС).

Основни законови инструменти – Закон за достъп да обществена информация, Закон за пряко участие на гражданите в управлението на държавата и местното самоуправление, Закон за митингите и демонстрациите.

Дейност на НОС и ООС – събира информация за нередности и престъпления и прилага инструментите по т. 4. Установените нередности и престъпления се обсъждат на заседания от всички членове на НОС и ООС. Решенията за действие се приемат с обикновено мнозинство. Заседанията са онлайн, води се пълен запис със силата на стенограма. Минимум един път месечно се провежда комбинирано присъствено и онлайн заседание – отчет на дейността в режим „отворени врати“ за обществеността.

При необходимост ООС (НОС) се регистрира като нестопанска организация в обществена полза.

Финансиране Само от членски внос и дарения.

Дарителите се проверяват по начина по който се проверяват кандидат членовете. Ролята на касиер се изпълнява от Секретаря. Завежда се онлайн книга за приходи и разходи. Разходите се одобряват от Комитета.

Членския внос за партии, нестопански организации, фирми се определя на 50 лв. месечно, за физически лица и съветници – 15 лв. месечно. Събира се от Секретаря – по начин, уточвнен в Заявлението на съответния член. Средствата се разходват за текущи разходи ( комуникации, Интернет, транспорт, печатни материали и други, одобрени от Комитета) без заплати.

Представителство Осъществява се от НПО „Сдружение ПАМЕТ“ за страната – д-р инж. Дончо Пачиков (0882364335) и НПО „СДРУЖЕНИЕ ГРАЖДАНСКО ОБЕДИНЕНИЕ СРЕЩУ БЕЗЗАКОНИЕТО В ГРАД ПЛЕВЕН“ за област Плевен – инж. Любомир Маринов (0879835999).

 • do55

  Related Posts

  Обръщение към пенсионерите на България -НОС “Мъдрост”

  Обръщение куъм пенсионерите в България от архитект Христо Борисов – водач на листата на Политическа партия “Величие” за 15 МИР – Град Герой Плевен Уважаеми пенсионери! Уважаеми наши майки,  бащи…

  Групи ФБ на Национален обществен съвет “Активна демокрация”

  Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив Разград Русе Силистра Сливен Смолян София област София град Стара Загора Търговище Хасково…

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  Последни публикации

  Правила за определяне на действителни и недействителни бюлетини, обобщени от Обществен съвет към ЦИК

  Чек лист (Лист със задачи) за застъпници -НОС “Активна демокрация”

  • By admin
  • June 4, 2024
  • 15 views
  Чек лист (Лист със задачи) за застъпници -НОС “Активна демокрация”

  Обръщение към пенсионерите на България -НОС “Мъдрост”

  Обръщение към пенсионерите на България -НОС “Мъдрост”

  В света на фините прахови частици – НОС Екология

  • By admin
  • May 22, 2024
  • 17 views
  В света на фините прахови частици – НОС Екология

  ФПЧ в Плевен – на политическа основа – НОС Екология

  • By admin
  • May 22, 2024
  • 25 views
  ФПЧ в Плевен – на политическа основа – НОС Екология

  Който не гласува няма право да “мрънка”!

  • By admin
  • May 19, 2024
  • 16 views

  Декларация за наблюдател – НОС “Активна демокрация”

  • By admin
  • May 17, 2024
  • 20 views

  Община Червен Бряг – НОС “Активна демокрация”

  • By admin
  • May 12, 2024
  • 18 views

  Община Пордим – НОС “Активна демокрация”

  Община Плевен – НОС “Активна демокрация”

  • By admin
  • May 12, 2024
  • 19 views

  Община Никопол – НОС “Активна демокрация”

  • By admin
  • May 12, 2024
  • 17 views

  Община Левски – НОС “Активна демокрация”

  • By admin
  • May 12, 2024
  • 21 views

  Община Кнежа – НОС “Активна демокрация”

  • By admin
  • May 12, 2024
  • 17 views

  Община Искър – НОС “Активна демокрация”

  • By admin
  • May 12, 2024
  • 22 views

  Община Долни Дъбник -НОС “Активна демокрация”

  • By admin
  • May 12, 2024
  • 18 views

  Община Долна Митрополия – НОС “Активна демокрация”

  • By admin
  • May 12, 2024
  • 19 views