Обръщение към пенсионерите на България -НОС “Мъдрост”

Обръщение куъм пенсионерите в България от архитект Христо Борисов – водач на листата на Политическа партия “Величие” за 15 МИР – Град Герой Плевен Уважаеми пенсионери! Уважаеми наши майки,  бащи…

Активна Демокрация – Правила на Националния и Областните обществени съвети (НОС и ООС)

Активна Демокрация – обществените съвети Активна Демокрация – обществените съвети 3.1. Членове на Националния обществен съвет (НОС) и областните обществени съвети (ООС) могат да бъдат партии, нестопански организации, фирми и…

НОС “Активна демокрация” в Червен Бряг

Червен Бряг е град на истинските Българи, със самочувствие и държат на думата си. Какво се случва в днешно време? В червен Бряг се намира най-активната Общинска организация на “Националния…

Последни публикации

Чек лист (Лист със задачи) за застъпници -НОС  “Активна демокрация”
Обръщение към пенсионерите на България -НОС “Мъдрост”
В света на фините прахови частици – НОС Екология
ФПЧ в Плевен – на политическа основа – НОС Екология