НОС “Активна демокрация” в Червен Бряг

Червен Бряг е град на истинските Българи, със самочувствие и държат на думата си. Какво се случва в днешно време? В червен Бряг се намира най-активната Общинска организация на “Националния…

Последни публикации

Чек лист (Лист със задачи) за застъпници -НОС  “Активна демокрация”
Обръщение към пенсионерите на България -НОС “Мъдрост”
В света на фините прахови частици – НОС Екология
ФПЧ в Плевен – на политическа основа – НОС Екология